Hit från underjordens burar #UMCD0004 13 Dec 2006

Göran Greider poetry
Joel Grip double bass
Eve Risser piano

Göran Greider – one of Sweden’s most respected poets and social political journalists – speaks out loud on this CD, and takes you on his journey through the deep forests and rivers of Dalarna, streets of Paris and to a small club in Stockholm. Reality poems in Swedish accompanied by improvising musicians Joel Grip (double bass, cow horn) and Eve Risser (prepared piano).

“Plötsligt hittar jag min egen röst på ställen där jag inte hört den förut. Den tog liksom ett snabbt steg åt sidan, försvann in mellan det där tankspritt och melodiskt klinkande pianot och den där upprörda basen. Sedan hör jag mig ropa genom det mäktiga bruset från en älv i Västerdalarna eller tala på den där lilla jazzklubben i Stockholm.

Ljuden på den här CDn blir en stad, med grönskande omgivningar och en blåvit vägskylt vid sidan av en grusväg pekande rakt ut i en skogs innehållsrika tystnad. I begynnelsen fanns ljuden. Orden kom mycket senare. Men poesi är också ljud, fastän den också är klara meddelanden, ur ett psyke, en kropp, en erfarenhet. Ljud från en erfarenhet? När jag läser en dikt om min uppväxt får uppväxten – och dikten – ett nytt sound. Och de gamla husockupanterna hittar äntligen hem.”
– Göran Greider

Recorded: 07.08.2006, 14.09.2006 and 03.11.2006

Pin on PinterestShare on TumblrShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+